AGENDILEPING

Et kasutada meie tasuta agenditeenuseid ja kandideerida tööle meie klubides palume Teil esmalt tutvuda meie agendilepinguga http://www.starlife.ee/contract.pdf

Meie agenditeenused on tantsijatele-hostessidele tasuta. Meie agenditeenuste kasutamine on rangelt vabatahtlik. Meie kliendid ei ole kohustatud töötama meie klubides (tantsija-hostess otsustab alati ise, kas, millal ja millisesse meie klubisse tööle kandideerida ja kandidatuuri aktsepteerimisel tööle asuda). Agendileping sõlmitakse tähtajatult ning selle võib soovi korral ühepoolselt tühistada (lepingu tühistamine ei too kaasa mingeid tasu- ega trahvinõudeid, ega mingeid lepingust tulenevaid kulusid). Agendilepingu peamiseks eesmärgiks on tutvustada kliendile tööd klubides ja meie teenuste kasutamise korda, samuti leppida kliendiga kokku puhta ja turvalise töö reeglite järgimine. Meie eemärgiks on meie pakutava klubide hea valiku, suurepärase teenimisvõimaluse ning meie teenuste kvaliteedi ja professionaalsusega tekitada meie klientidel huvi pikaajaliseks ja aktiivseks koostööks. NB! Meie kliendinimekiri ei ole avalik!

Soovitame ja pakume tööd ainult klubides, kus töö on puhas, turvaline ja seaduslik, kus pole prostitutsiooni ega eskort-, massaaži-, mullivanni- ega saunateenuseid, kus on keelatud tantsijaid-hostesse solvata ja ahistada. Kõik meie soovitatud klubide nimekirjas olevad klubid on aktsepteerinud ja järgivad meie puhta klubi poliitikat Clean Club Policy, mis on avaldatud lehel www.starlife.ee/declaration.pdf